Nowoczesne technologie dla transportu drogowego

Firma doradcza i analityczna jaką jest UBIK Business Consulting przygotowała pierwszy na naszym rynku kompleksowy przegląd zastosowania najnowszych technologii teleinformatycznych w branży motoryzacyjnej tzw. Inteligentnych Systemów Transportu. Raport dotyczy zarówno sytuacji w Polsce jak też możliwości rozwoju tej dziedziny na przykładzie światowych zastosowań.

Kompleksowy raport opracowany przez UBIK Business Consulting na temat rozwiązań telematycznych[i] stosowanych w branży motoryzacyjnej na świecie jest pierwszym tego typu opracowaniem na naszym rynku. Został on przygotowany pod kątem analizy obecnej sytuacji w Europie, jak również potencjalnych możliwości zastosowania Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce. Rozwój infrastruktury drogowej w naszym kraju każe zastanowić się nad rozwiązaniami informatycznymi, które poprawiałyby bezpieczeństwo i koordynację transportu, zachowując pełną zgodność z wprowadzanymi standardami w Unii Europejskiej.
1192536_truck
Jednym z zagadnień poruszonych w raporcie są ogólne trendy w polityce planowania koncentracji pojazdów. Wśród najważniejszych należy wymienić koncepcje ograniczania liczby pojazdów w centrach miast i na drogach ekspresowych, monitorowanie liczby pojazdów w poszczególnych strefach ruchu, a także wykorzystanie opłat jako narzędzia regulującego natężenie ruchu drogowego.

Opracowanie analizuje obecnie stosowane i sprawdzone oraz powstające i eksperymentalne narzędzia telematyczne wykorzystujące technologie GPS, GPRS, GSM, Wi-Fi i RFID, których odpowiednie zintegrowanie jest kluczem m.in. do zwiększenia przepustowości dróg, ulic i skrzyżowań, podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy efektywności reakcji w sytuacjach kryzysowych. Wdrożenie takich rozwiązań powoduje na przykład, że kosztowna inwestycja w infrastrukturę wideo-radarów stanie się niepotrzebna, a monitorowanie prędkości i, co za tym idzie, egzekwowanie prawa realizować będą radiowe czujniki. Autor raportu, Wiesław Grochowski zwraca uwagę jak istotnie technologia może wpływać na nasze losy na drodze – „Szacuje się, że skrócenie czasu reakcji o 1 sek. dzięki komunikacji V2V (vehicle to vehicle – ang. pojazd z pojazdem) powinno zmniejszyć liczbę przypadków najechania o 90%.

Istotnym poruszonym w raporcie zagadnieniem jest również łagodzenie skutków wypadków drogowych, gdzie nowoczesna technologia np. wykorzystana w koncepcji eCall[ii] wspomaga zintegrowane działania wszelkich służb, minimalizując w efekcie zagrożenie zdrowia i życia. „Pomysły na poprawę działania służb powinny trafić na podatny grunt w Polsce, gdzie śmiertelność w wypadkach drogowych wg ostatniego raportu WHO z wynikiem ponad 14 ofiar na 1000 mieszkańców plasuje nasz kraj w niechlubnej ‘czołówce’ państw europejskich.” – mówi Wiesław Grochowski, ekspert rynku motoryzacyjnego w UBIK Business Consulting.

„Uważamy że nasz raport będzie cennym wsparciem zarówno dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury drogowej, jak też pomocnym katalogiem pomysłów dla firm z sektora nowych technologii” – dodaje Krzysztof Kowalczyk, Prezes Zarządzający UBIK Business Consulting.

Wersja skrócona raportu dostępna jest do 4 listopada 2009 r. po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w biurze prasowym (media.cuberoot.pl – jak dla dziennikarzy). Pełna wersja raportu zostanie udostępniona w grudniu 2009 r. wszystkim, którzy pobiorą skrócony raport lub skontaktują się bezpośrednio z autorem.

[i] telematyka [gr.], dział telekomunikacji zajmujący się zagadnieniami związanymi z przekazywaniem wiadomości w postaci nieruchomego obrazu (tekstu alfanumerycznego, znaków graficznych, fotografii i in.).

[ii] eCall, ogólnoeuropejski system powiadamiania o wypadkach integrujący działania służb ratunkowych i sposób przekazywania informacji o zdarzeniach drogowych, opracowany przez Komisję Europejską, który w założeniu ma szacunkowo ratować rocznie ok. 2,5 tys. osób i zmniejszyć o 15% liczbę poważnych obrażeń.

hastagi na stronie:

#nowoczesne technologie w transporcie #nowe technologie w transporcie

Authors
Top